Obec Staňkovice
Vítejte na NEOFICIÁLNÍCH stránkách obce Staňkovice !!!! POZOR !!! TYTO STRÁNKY NEBUDOU AKTIVNĚ AKTUALIZOVÁNY. NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY STANKOVICE.COM IČO: 00236446 Staňkovice č.30 Uhlířské Janovice 285 04 MAS Lípa pro venkov okres: Kutná Hora kraj: Středočeský republika: ČR unie: Evropská naše obec na mapě Elektronická podatelna
Základní nabídka
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Záložní složka článků

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 14.12.2005 - Zápis a usnesení č.15

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
- Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 14. prosince 2005 v budově bývalé školy ve Staňkovicích v 19 hodin.
- Usnesení č.15


Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 14. prosince 2005

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne  14. prosince 2005 v budově bývalé školy ve Staňkovicích v 19 hodin.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Josef Rettig

 

Program:         1) Zahájení

2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Kontrola  zápisu z minulé schůze ze dne 5.10. 2005

4) Činnost OÚ za období od  6.10.  do 14. 12 2005.

5) Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření a zpráva předsedů 

     ostatních výborů a komisí

6) Rozpočet na rok 2006

7) Volební program.

8) Různé.

                        9) Diskuse.

                      10) Usnesení

                      11) Závěr.

 

Schůzi zahájil starosta pan Jaroslav Urban přivítáním přítomných. Jmenoval zapisovatele  (Alenu Drobkovou) a ověřovatele zápisu (Jiřího Kmocha a Jaroslava Kulhavého). Seznámil přítomné s programem schůze a dal o něm hlasovat. S programem souhlasilo osm zastupitelů obce. Paní Drobková přečetla zápis z minulé schůze z 5.10.2005. K zápisu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádné připomínky. Starosta  seznámil přítomné s činností obecního úřadu v období od 6. října  do 14. prosince 2005. Obecní úřad se hlavně zabýval zajišťováním přípravných prací k plynofikaci osad Smilovice a Chlum (stavební povolení a výběrové řízení). Ze stavební činnosti obdržel obecní úřad  od Městského   úřadu v Uhlířských Janovicích stavební povolení na stavbu rodinného domu v Nové Vsi a kolaudaci studny pro manžele Stránských, kolaudaci pro manžele Škodovi ze Staňkovic  na provedení ústředního vytápění v rodinném domě a rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby  pro ZAS Úžice, a.s..Dále se vyjadřoval k projektu odstranění dopravní závady u čp.1 ve Staňkovicích.  Odsouhlasil skutečnosti na  žádosti paní Margity Jonákové o poskytnutí opakovaného příspěvku  na provoz telefonní stanice. S archeologickým ústavem byla uzavřená smlouva o výzkumu při provádění  zemních prací budoucího plynovodu Smilovice, Chlum. Poplatek za tento výzkum činí 9.766 Kč. Starosta seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na zadání výstavby plynovodu. Výběrové řízení bylo podle nových předpisů dvoukolové. Přihlásilo se do něho sedm stavebních firem. Tyto firmy se zúčastnily obou kol. Výběrové řízení připravil a řídil ing. Hubáček. Rozhodujícím ukazatelem byla cena díla. Soutěž vyhrála firma Suchý ze Zásmuk,   s hodnotou díla  ve výši 2.908.806 Kč. Zahájení stavby je plánováno na březen 2006.

Dále byl podepsán dodatek č.7 ke smlouvě č.10100/002 se společností PERGO a.s. o svozu a likvidaci odpadu na rok 2006, dodatek ke smlouvě o odběru plynu a byla uzavřena smlouva se Svazkem obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví o pronájmu nebytových prostor pro provoz vysokorychlostního internetu. Jedná se o umístění počítače do knihovny a umožnění přístupu našim obyvatelům k internetu.

Dne 25.listopadu se starosta zúčastnil schůzky starostů v Kutné Hoře, kde byli seznámeni s připravovaným správním řádem. Dne 9. listopadu proběhl předběžný  přezkum hospodaření. .

 

Pan Václav Říha přečetl zprávu o hospodaření obce od 1. ledna do 30. listopadu. Příjmy v tomto období činily  celkem 1.739.646 Kč v tomto členění: vlastní příjmy 151.495Kč, úroky 61.428 Kč, od FÚ Uhlířské Janovice 1.524.523 Kč a od Krajského úřadu  2.200 Kč. Celkové výdaje činily 1.493.631 Kč v tomto členění : zemědělství 6.568 Kč, doprava 13.067 Kč, vzdělávání 51.304 Kč, kultura 9.858 Kč, služby 555 765 Kč, ochrana životního prostředí 164.127 Kč, příspěvky 1.390 Kč a samospráva 691.552 Kč. Ostatní předsedové komise a výborů neměli další příspěvky.

Pan Jiří Štěrba přečetl rozpočet na rok 2006. Příjmy  jsou plánovány ve výši 1.904,55 tisíc Kč a výdaje ve výši 5.419 tisíc Kč. Rozpočet je schodkový a rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vyrovnán  z hospodaření minulých let .Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce od 30.listopadu 2005 a vypracován dle rozpočt. výhledu.

 Volební program  se zaměřuje stále na plynofikaci a „Změnu č. 2 územního plánu“.  U „Změny č. 2 územního plánu“  se čeká na vyjádření krajského úřadu.  Další   body volebního programu jsou splněny . 

Starosta přečetl vyhlášku č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazby poplatků  zůstávají stejné jako v roce 2005. Osm členů zastupitelstva obce vyhlášku schválilo.

V bodu různé  dal starosta hlasovat o příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR na zřízení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v budově OÚ Červené Janovice. Výše příspěvku je 1 Kč na obyvatele. Osm členů zastupitelstva obce s tímto příspěvkem souhlasí. Dále dal hlasovat o poskytnutí sponzorského daru (hraček) pro MŠ v Radvanicích ve výši 5.636 Kč. Osm členů zastupitelstva se sponzorským darem souhlasí.

Starosta dal hlasovat  o výměně  pozemku obecní cesty č.p. 839/1 stavební parcely č.p 51 (jedná se o přesunutí obecní cesty na okraj parcely, kterou tato cesta dělí od parcely č. 49/2) katastrální území Staňkovice u Uhlířských Janovic za podmínek, že si vlastník stavební parcely zajistí a zaplatí zaměření Katastrálním úřadem.Osm členů zastupitelstva obce souhlasí s touto výměnou.

Na schůzi zastupitelstva obce dne 5.10. byl odsouhlasen nákup části pozemku č.parcely 646 pana Kulhavého na  obecní cestu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k objednání zaměření pozemku a uzavření kupní smlouvy s vlastníky.

Starosta dal hlasovat o schválení  „Rozpočtového opatření č. 3“ , které je přiloženo u zápisu. Osm členů zastupitelstva obce schválilo toto rozpočtové opatření.

Starosta jmenoval inventurní komisi ve složení: předseda Jaroslav Kulhavý, členové Jiří Kmoch, Jaroslav Zahradníček.

Na závěr přečetl starosta návrh usnesení. S jeho zněním souhlasilo všech osm členů zastupitelstva obce a dále  dal  hlasovat o uzavření smlouvy o zpětném odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM,a.s. Osm členů souhlasilo.

Schůze skončila v 21 hodin.

Zapsala Drobková

 

 

Usnesení  č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 14. 12. 2005  v budově bývalé školy ve Staňkovicích.

 

 

Zastupitelé berou na vědomí:

 • činnost Obecního úřadu Staňkovice za období  od 5.10. 2005 do 14.12.2005
 • postup prací na plynofikaci osad Smilovice a Chlum
 • postup prací na „ Změně č. 2 Územního plánu Staňkovice“
 • výsledek předběžného přezkumu hospodaření
 • jmenování inventurní  komise – Jaroslav Kulhavý, Jaroslav Zahradníček, Jiří Kmoch

 

 

Zastupitelé obce schvalují:

 • zprávu předsedy finančního výboru  o hospodaření obce od 1.1. do 30.11. 2005
 • schodkový rozpočet na rok 2006  obce Staňkovice dle rozp. výhledu (2006-2008)  osmi hlasy
 • Vyhlášku č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů osmi hlasy.
 • výměnu pozemku č. parcely  839/1 a  51 katastrální území Staňkovice u Uhlířských Janovic
 • rozpočtové opatření č. 3  úprava rozpočtu 2005 - osmi hlasy
 • uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM,a.s. se zpětnou účinností od 1.10.2005 – osmi hlasy. (Smlouva nahrazuje smlouvu předchozí).
 • umožnit vedení elektrické energie obecní cestou k zesilovači T-mobile

 

Alena Drobková

místostarostka obce

 

Jaroslav Urban

starosta obce

 

Ověřili: 

Jiří Kmoch 

Jaroslav Kulhavý                                                          

                                                                                                   


| Autor: | Vydáno dne 02. 07. 2006 | 429 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní nabídka
Webmaster
Upozorňujeme návštěvníky
že údaje na těchto www
stránkách se průběžně
doplňují a proto prozatím
nemusí být úplné !
Případné dotazy a náměty
zašlete na náš e-mail
Děkuji za pochopení.
Jiří Štěrba, DiS.
hospodář obce Staňkovice
ICQ: 241-230-945
.
STANKOVICE.COM
Další nabídky:

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server