Obec Staňkovice
Vítejte na NEOFICIÁLNÍCH stránkách obce Staňkovice !!!! POZOR !!! TYTO STRÁNKY NEBUDOU AKTIVNĚ AKTUALIZOVÁNY. NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY STANKOVICE.COM IČO: 00236446 Staňkovice č.30 Uhlířské Janovice 285 04 MAS Lípa pro venkov okres: Kutná Hora kraj: Středočeský republika: ČR unie: Evropská naše obec na mapě Elektronická podatelna
Základní nabídka
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Záložní složka článků

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 10.6.2005 - Zápis a usnesení č.14

- Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 5. října 2005 v budově bývalé školy ve Staňkovicích v 19 hodin.
- Usnesení č. 14

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 5.10.2005 - Zápis a usnesení

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne  5. října  2005 v budově bývalé školy ve Staňkovicích v 19 hodin.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Jaroslav Kulhavý, Jindřich Kašpar,Vladimír Melda, Kmoch Jiří

 

Program:         1) Zahájení

2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Kontrola  zápisu z minulé schůze ze dne 10.6. 2005

4) Činnost OÚ za období od 10.6 do 5.10. 2005.

5) Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření a zpráva předsedů 

     ostatních výborů a komisí

6) Volební program.

7) Různé.

8) Diskuse.

9) Usnesení

                      10) Závěr.

 

Schůzi zahájil starosta pan Jaroslav Urban, přivítáním přítomných. Jmenoval zapisovatele  (Alenu Drobkovou) a ověřovatele zápisu (Václava Říhu a Jaroslava Zahradníčka). Seznámil přítomné s programem schůze a dal o něm hlasovat. S programem souhlasilo pět zastupitelů obce. Paní Drobková přečetla zápis z minulé schůze z 10.6.2005. K zápisu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádné připomínky. Starosta  seznámil přítomné s činností obecního úřadu v období od 10. března do 5. října 2005. Obecní úřad se hlavně zabýval pracemi na „Změně č. 2 Územního plánu Staňkovice“ a zajišťováním přípravných prací k plynofikaci osad Smilovice a Chlum (zahájené stavebního řízení). Ze stavební činnosti obdržel obecní úřad  od Městského   úřadu v Uhlířských Janovicích stavební povolení pro manžele Zeminovi na stavbu rodinného domu ve Smilovicích,  manžele Maksovi  na stavbu skladu pro stroje, projekt na ústřední vytápění manželů Škodových ze Staňkovic, povolení k odběru vody  pro manžele Stránský z Nové Vsi a kolaudační rozhodnutí pana Zahradníka z Nové Vsi na plynofikaci rodinného domu. Ohlášení drobných staveb a oprav nemovitostí  obdržel OÚ od pana Jaroslava Kulhavého ze Staňkovic ( oplocení  pozemku), Ludmily Dušovské (výměna vrat a oprava oplocení rodinného domu v Nové Vsi), manželů Drahotových z Chlumu ( výměna krytiny na rodinném domě), manželů Štíchových ( výstavba odpadní jímky u rodinného domu  v Chlumu), paní Marešové ze Smilovic (drobná stavba), manželů Bělohradských (vyčištění prohloubení kopané studny ve Staňkovicích), pana Nepraše (opravy rodinného domu ve Smilovicích) a manželů Doktorových (stavba přístřešku na auto). Dne 20.června se starosta zúčastnil schůzky mikroregionu.  Dále starosta zadal firmě Brick s.r.o. opravu podlah v budově bývalé školy ve Staňkovicích, firmě Sobotka zavedení vody do budovy bývalé školy ve Staňkovicích z nově vybudované studny. Ve věci plynofikace osad Smilovice, Chlum byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na  zřízení věcného  břemene se SÚS  Kutná Hora o uložení plynovodu do vozovky,  OÚ obdržel druhou část projektu k žádosti o  stavební povolení  (cena 138 040 Kč), byl vydán návrh na stavební povolení a zahájeno stavební řízení u Městského úřadu v Uhlířských Janovicích. Ve věci řešení dopravní závady u čp.1 ve Staňkovicích OÚ podepsal čestné prohlášení o nezasahování do vozovky po dobu 5 let po ukončení stavby. Z krajského úřadu přišlo oznámení o částečném přezkumu hospodaření které bude probíhat  od 9. listopadu 2005.

Pan Václav Říha přečetl zprávu o hospodaření obce od 1. ledna do 31. srpna. Příjmy v tomto období činily  celkem 1.199.807 Kč v tomto členění: vlastní příjmy 116.629Kč, úroky 50.630 Kč, od FÚ Uhlířské Janovice 1.030.348 Kč a od Krajského úřadu  2.200 Kč. Celkové výdaje činily 1.172.191 Kč v tomto členění : zemědělství 6.568 Kč, doprava 13.067 Kč, vzdělávání 28.083 Kč, kultura 8.358 Kč, služby 247 112 Kč, ochrana životního prostředí 88.241 Kč, příspěvky 1.390 Kč a samospráva 545.880 Kč. Rozpočet podle jednotlivých oddílů nebyl překročen, pouze  u položek 1112, 1113, 1121, 2111, 2141, 5171, 5153, 6121, 5032, 5154 je nutná úprava rozpočtu. Starosta dal hlasovat o schválení  „Rozpočtového opatření č. 2“ , které je přiloženo u zápisu. Pět členů zastupitelstva obce schválilo toto rozpočtové opatření. Oprava rozpočtu bude provedena v měsíci říjnu. Ostatní předsedové komise a výborů neměli další příspěvky. Volební program  se zaměřuje stále na plynofikaci a „Změnu č. 2 územního plánu“. V měsíci říjnu bude zahájeno výběrové řízení na  dodavatele stavebních prací k plynofikaci. U „Změny č. 2 územního plánu“  se čeká na vyjádření krajského úřadu.  Další  dva body volebního programu jsou splněny ( oprava podlah a zavedení vody  v budově bývalé školy) a sečení  trávy na veřejných  prostranstvích je také plněno. 

V bodu různé  seznámil starosta přítomné s dopisy od manželů Šubrtových a manželů Voborníkových ve kterých žádají zjednání  nápravy  ohledně užívání cesty vedle jejich nemovitostí. Na Katastrálním úřadu v Kutné Hoře bylo zjištěno, že část cesty je obecní a zbývající část podle nemovitosti manželů Voborníkových je stále orná půda pana Jaroslava Kulhavého ze Staňkovic. Zastupitelé odsouhlasili pěti hlasy zbývající část cesty odkoupit, pokud ji vlastník  obci prodá.

V diskusi se pan Šíbal informoval  o  údržbě odpadu z Nové Vsi, který vede bezprostředně kolem jeho nemovitosti. Starosta  zadá tuto práci  ZAS Úžice, a.s..

Starosta seznámil přítomné se „Směrnicí o systému finanční kontroly“. Pět členů zastupitelstva směrnici schválilo..

Na závěr přečetl starosta návrh usnesení. S jeho zněním souhlasilo všech pět členů zastupitelstva obce.

Schůze skončila v 21 hodin.

Zapsala Drobková

 

 

Usnesení  č. 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 5.10. 2005  v budově bývalé školy ve Staňkovicích.

 

 

Zastupitelé berou na vědomí:

  • činnost Obecního úřadu Staňkovice za období  od 10.6. 2005 do 5.10.2005
  • postup prací na plynofikaci osad Smilovice a Chlum

 

 

Zastupitelé obce schvalují:

  • zprávu předsedy finančního výboru  o hospodaření obce od 1.1. do 31.8 2005
  • Změnu č. 2 Územního plánu obce Staňkovice
  • Rozpočtové opatření č. 2 – úprava  rozpočtu v jednotlivých položkách
  • Směrnici  o systému  finanční kontroly

 

 

 

Ověřili: Václav Říha

            Jaroslav Zahradníček                                                      Jaroslav Urban

                                                                                Starosta

 

 

 

 

 


| Autor: | Vydáno dne 02. 07. 2006 | 488 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní nabídka
Webmaster
Upozorňujeme návštěvníky
že údaje na těchto www
stránkách se průběžně
doplňují a proto prozatím
nemusí být úplné !
Případné dotazy a náměty
zašlete na náš e-mail
Děkuji za pochopení.
Jiří Štěrba, DiS.
hospodář obce Staňkovice
ICQ: 241-230-945
.
STANKOVICE.COM
Další nabídky:

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server