Obec Staňkovice
Vítejte na NEOFICIÁLNÍCH stránkách obce Staňkovice !!!! POZOR !!! TYTO STRÁNKY NEBUDOU AKTIVNĚ AKTUALIZOVÁNY. NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY STANKOVICE.COM IČO: 00236446 Staňkovice č.30 Uhlířské Janovice 285 04 MAS Lípa pro venkov okres: Kutná Hora kraj: Středočeský republika: ČR unie: Evropská naše obec na mapě Elektronická podatelna
Základní nabídka
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Záložní složka článků

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 10.6.2005 - Zápis a usnesení č.13

- Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 10.6. 2005 v Hostinci Nad lipami ve Smilovicích v 19 hodin.
- Usnesení č. 13

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ - 10.6.2005 - Zápis a usnesení

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne  10.6.  2005 v Hostinci Nad lipami ve Smilovicích v 19 hodin.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Jaroslav Zahradníček, Jindřich Kašpar

 

Program:         1) Zahájení

2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Kontrola  zápisu z minulé schůze ze dne 18.3. 2005

4) Činnost OÚ za období od 18.03 do 10.6. 2005.

5) Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření a zpráva předsedů 

     ostatních výborů a komisí

6) Volební program.

7) Různé.

8) Diskuse.

9) Usnesení

                      10) Závěr.

 

Schůzi zahájil starosta pan Jaroslav Urban, přivítáním přítomných. Jmenoval zapisovatele  (Alenu Drobkovou) a ověřovatele zápisu (Josefa Rettiga, Meldu Vladimíra). Seznámil přítomné s programem schůze a dal o něm hlasovat. S programem souhlasilo sedm zastupitelů obce. Paní Drobková přečetla zápis z minulé schůze z 18.3.2005. K zápisu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce žádné připomínky. Starosta  seznámil přítomné s činností obecního úřadu v období od 18. března do 10. června 2005. Obecní úřad se hlavně zabýval pracemi na změně č. 2 Územního plánu Staňkovice a zajišťováním přípravných prací k plynofikaci osad Smilovice a Chlum. Ze stavební činnosti obdržel obecní úřad ohlášení drobné stavby na sklad dřeva pana Prokopa ze Smilovic, ohlášení opravy domu (výměna oken) od pana Zahradníka z Nové Vsi, ohlášení výměny plotu ve Smilovicích od pana Františka Makala z Uhlířských Janovic. Obdržel písemnosti o plynofikaci rodinných domků pana Škody ze Staňkovic a pana Mejstříka z Nové Vsi a kolaudaci přestavby rodinného domu rodiny Drobkových z Chlumu. Od MÚ Kutná Hora obdržel povolení čerpání vody pro obec do budovy bývalé školy ve Staňkovicích. Zástupce starosty se zúčastnil  místního šetření na  pozemku u Chlumu ohledně vyvážení fekálií na tento pozemek. Šetření prováděl odbor životního prostředí na základě dopisu pana ing. Povolného, který na tuto skutečnost ho upozornil. Ing. Povolný  zároveň zaslal dopis i na obecní úřad ve kterém si ještě  stěžovat na špatnou sjízdnost obecní cesty  k jeho chalupě a  umístění  zemědělských strojů pana Kmocha na obecním prostranství.

Pan Václav Říha předseda finančního výboru přečetl zprávu o hospodaření obce  od počátku roku do konce května. Příjmy jsou ve výši 657.547 Kč, z toho  vlastní 137.263 Kč. Výdaje podle kapitol jsou následující: zemědělství 5.608 Kč, doprava 13.067Kč, vzdělávání  28.083 Kč, služby 192.342 Kč, ochrana životního prostředí 88.241 Kč, příspěvky a samospráva 318.324 Kč.Celkem 654.914 Kč. Ke zprávě neměl nikdo z členů zastupitelstva obce připomínky. Starosta vyzval ostatní předsedy komisí a výborů, zda mají příspěvky do jednání. V přehledu činnosti obecního úřadu  je činnost stavební komise běžně citována a v ostatních případech zbývající výbory (sociální, kontrolní, ochrana veřejného pořádku) nemuseli nic projednávat.

V plnění volebního programu se pokračuje s přípravnými pracemi ohledně plynofikace Smilovic a Chlumu. Bylo zahájeno územní řízení stavebním odborem MÚ Uhlířské Janovcie. Dne 10.6. obdržel starosta návrh smlouvy o spolupráci od Středočeské plynárenské  a.s. a  po podpisu této smlouvy se vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Starosta dal návrh pověřit tímto úkolem ing. Hubáčka  z  KTP s.r.o Praha a zároveň  by ing. Hubáček prováděl i stavební dozor. Odměna ing. Hubáčka bude podle sazebníku. O svém návrhu dal hlasovat. S návrhem souhlasilo všech  sedm zastupitelů obce. Zájemcům o plynofikaci budou rozdány letáky na které vyznačí umístění plynoměrného domku na svých hranicích. Tyto dokumenty odevzdají do 20.6. 2005 na obecní úřad a ten je zašle projektantům. Příspěvek na plynofikaci bude ve výši 10.000 Kč a bude vybírán před započetím stavby. Vyúčtování příspěvku je 5.000 Kč hodnota plynoměrného domku a dalších 5.000 Kč  bude vráceno po započetí odebírání plynu domácností. Druhým   bodem volebního programu  je „Změna č. 2  Územního plánu obce Staňkovice“. Byly rozeslány dopisy  příslušným orgánům a institucím s  „Návrhem zadání   změny č. 2 Územního plánu obce Staňkovice“.  V tomto dokumentu byly zapracované  připomínky , které příslušné orgány a instituce  měly ke konceptu.   Oslovené orgány a  instituce s „Návrhem zadání   změny č. 2 ÚP“ souhlasí. Starosta dal hlasovat  o tomto návrhu. Sedm členů zastupitelstva obce souhlasí s „Návrhem zadání změny č. 2  Územního plánu obce Staňkovice“. Dalším bodem je úprava veřejného prostranství – sečení trávy.  Úpravu malých  veřejných prostranství u obytných domů si  provedou občané sami a velké plochy  ( zahrada u školy a OÚ, náves Smilovice a Staňkovice, prostranství u bytovky Staňkovice) budou posečeny  za úplatu. Ostatní akce volebního programu jako je výměna veřejného osvětlení, zavedení  vody do budovy bývalé školy ,  položení linolea v přízemí a oprava dřevěných podlah v patře budovy budou prováděny dodavatelsky.

V bodě různé starosta seznámil přítomné s možností prodeje akcií společnosti PERGO a.s. Uhlířské Janovice. O akcie má zájem společnost .A.S.A.   Starosta dal návrh akcie prodat, pokud  akcie  prodají všichni ostatní drobní akcionáři a nová společnost bude respektovat notářský zápis o skládkování zdarma pro naši obec. Šest zastupitelů s prodejem souhlasí a jeden se zdržel hlasování (Jaroslav Kulhavý).  Zastupitelé souhlasí sedmi hlasy s případnou výplatou mimořádných odměn pro zastupitele, pokud vyjde k tomuto vládní nařízení.

V diskusi měl připomínku pan Pavel Král ohledně stavu veřejné cesty  na Chlumu k lesu, kterou  rozjezdili nákladní auta  při těžbě dřeva  a neopravili ji.

Na závěr starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat. Se zněním usnesení souhlasilo všech sedm členů zastupitelstva obce.

 

 

 

Usnesení  č. 13 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 10.6. 2005  v „Hostinci nad lipami „ ve Smilovicích.

 

Zastupitelé berou na vědomí:

  • činnost Obecního úřadu Staňkovice za období  od 19.3. 2005 do 10. 6.2005

 

Zastupitelé obce schvalují:

  • zprávu předsedy finančního výboru  o hospodaření obce od 1.1. do 31.5. 2005
  • Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu obce Staňkovice
  • postup prací na plynofikaci obce Smilovice a Chlum – zahájení územního řízení
  • dohodu mezi Českou plynárenskou a.s. a obcí Staňkovice  o spolupráci
  • vypsání výběrového řízení na plynofikaci   Smilovice a Chlum
  • pověření ing. Hubáčka řízením výběrového řízení
  • pověření ing. Hubáčka stavebním dozorem při výstavbě plynovodu
  • prodej akcií společnosti PERGO a.s. Uhlířské Janovice za dodržení stanovených podmínek – skládkování pro naši obec nadále zdarma, prodej akcií všemi drobnými akcionáři
  • výplatu mimořádných odměn zastupitelům, pokud bude k této výplatě vydáno vládní nařízení

| Autor: | Vydáno dne 02. 07. 2006 | 541 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hlavní nabídka
Webmaster
Upozorňujeme návštěvníky
že údaje na těchto www
stránkách se průběžně
doplňují a proto prozatím
nemusí být úplné !
Případné dotazy a náměty
zašlete na náš e-mail
Děkuji za pochopení.
Jiří Štěrba, DiS.
hospodář obce Staňkovice
ICQ: 241-230-945
.
STANKOVICE.COM
Další nabídky:

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server