VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITOSTI ZA ROK 2012

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Adresář obce, Vydáno dne: 08. 04. 2012

elektronická verze ke stažení zde
průvodní dokumentace
zde


Výpis informace:

 

 

Finanční úřad v Kutné Hoře V Kutné Hoře

U Lorce 39 dne

284 01 KUTNÁ HORA

Čj.: 45598/12/038960201785

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012

je v budově Finančního úřadu v Kutné Hoře

kancelář č. dveří 214, 215

ve dnech Pondělí od 8.00 do 17.00 hodin

Úterý od 8.00 do 13.30 hodin

Středa od 8.00 do 17.00 hodin

Čvrtek od 8.00 do 13.30 hodin

Pátek od 8.00 do 13.30 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 45477/12/038960208868,

jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.

L.S. Ing. Jiří Borovička

ředitel FÚ

V rámci rozšíření služeb poplatníkům je umožněno nahlédnout daňovým

subjektům do tohoto hromadného předpisného seznamu prostřednictvím

pověřených pracovníků na všech finančních úřadech v České republice.

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu

zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.