SVOZ ODPADU 2012 - termíny

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 31. 03. 2012PŘEDPOKLÁDANÝ PLÁN SVOZŮ NA ROK 2012
Svoz směsného komunálního odpadu z popelnic bude
prováděn vždy v pondělí dopoledne v těchto termínech:

měsíc1.termín2.termín3.termín
leden2.1.16.1.31.1.
únor13.02.27.02.
březen12.03.26.03.
duben09.04.23.04.
květen07.05.21.05.
červen04.06.18.06.
červenec02.07.16.07.30.07.
srpen13.08.27.08.
září10.09.24.09.
říjen08.10.22.10.
listopad05.11.19.11.
prosinec03.12.17.12.31.12.

Případné změny ve svozu budou včas oznámeny.

Poplatky vyplývající z Vyhláška č.1/2011 jsou:

Splatnost poplatku za svoz a sběr komunálního odpadu (TKO)je k datu 31.7.2012 !!!
Úhradu poplatků lze uskutečnit následujícími způsoby:
- V HOTOVOSTI - v úředních hodinách, každou středu v sídle obce, v budově Staňkovice č.30, v době od 17:00h do 19:00,
- PŘEVODEM - z účtu (číslo našeho konta je zde uvedeno), nebo složenkou
- po individuální dohodě - kontaktujte hospodáře, pana Jiřího Štěrbu

Na složenkách a při převodu na účet použijte variabilní symbol v tomto tvaru ,,aabbbcccdd,, ,kde
,, aa,, - je číslo obce (01-Staňkovice, 02-Smilovice, 03-Nová Ves, 04-Chlum, 05-Ostašov)
,,bbb,, - je číslo popisné Vašeho domu
,,ccc,, - je typ poplatku (040- poplatek ze psa, 041-poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu)
,,dd,, - je poslední dvojčíslí roku, ke kterému poplatek náleží

Příklad:
Nová Ves 99, poplatek za odpad, 250,-Kč, za rok 2012
variabilní symbol bude ve tvaru: 0309904112