OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 5 (30.09.2011)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 28. 03. 2012Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 9

Usnesení č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne

30. září  2011v Hostinci Nad Lipami  v 19.00 hodin

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

1.         Schvalují:

a)      zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2011 do 31.8. 2011 – sedmi hlasy

b)     rozpočtové opatření č.3 na úpravu rozpočtu 2011 – sedmi hlasy

c)      opatření vyplývající z kontroly od KÚ – sedmi hlasy

d)     prodej zaploceného pozemku č.874/15 k.ú.Staňkovice u Uhlířských Janovic – sedmi  hlasy

e)      záměr prodeje části parcely 947 k.ú. Smilovice  u Staňkovic  – sedmi hlasy

f)       uzavření smlouvy s HS Rataje nad Sázavou o zajištění požární bezpečnosti  v katastru obce - sedmi hlasy

g)      příspěvek MŠ Vavřinec ve výši 2500 Kč  – sedmi hlasy

h)     bezúplatný převod vlastnictví k parcelám č.823 a 883/2 k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic o výměře 1563m2 z Obce Staňkovice na Město Uhlířské  Janovice a získání vlastnictví k parcele 10001/1(pracovní číslo) k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic o výměře 149 m2– sedmi hlasy

i)        nové hranice katastru Obce Staňkovice a katastry Opatovice II a  Mitrov u Uhlířských Janovic podle nového uspořádání pozemků – sedmi hlasy 

j)       rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení po celé obci

k)     zadání zpracování projektu na rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení  firmě KING AIR, s.r.o. Kolín

l)        podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012 a zavazuje se 5% spolufinancování akce  s názvem :“Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení „.                                                                                                                                                                                 

 

 

2.        Berou na vědomí:                 

a)      činnost obecního úřadu za období od  22. 6. do 30. 9. 2011

 

Jaroslav Urban, starosta

Ověřili:  Jiří Kmoch, Josef Rettig

 

Staňkovice 7.12.2011