OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 3 (23.03.2011)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Adresář obce, Vydáno dne: 28. 03. 2012Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 9

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne

23. března  2011v budově bývalé školy ve  Staňkovicích  v 19 hodin

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

 

1.         Schvalují:

a)      zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 – devíti hlasy 

b)     zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2011 do 28.2.2011 – devíti hlasy

c)      rozpočtové opatření č.1 na úpravu rozpočtu 2011 – devíti hlasy

d)     smlouvu o zřízení věcného břemene ve věci zařízení distribuční soustavy v k.ú. Úžice, parcely číslo  317 a 319 – devíti hlasy

e)      smlouvu o finanční účasti občanů  na opravu místních komunikací ve výši 10.000 Kč – devíti hlasy

f)       změna platby za odběr elektrické energie pro HS Smilovice v budově čp. 13 tj. bez stálých platů – devíti hlasy

g)      stavební opravy ve Smilovicích čp. 13 ( bývalý obchod) do 50.000 Kč – devíti hlasy

h)     uzavření smlouvy o zajištění požární bezpečnosti v katastru obce mezi  HS Uhlířské Janovice nebo Rataje/Sázavou a Obcí Staňkovice – devíti hlasy                                                                                                                                                                                        

i)        poskytnutí příspěvku ve výši 25.000 Kč  humanitární společnosti ADRA na zmírnění následků zemětřesení v Japonsku – devíti hlasy

j)       s uzavřením smlouvy o finanční spolupráci na závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví – devíti hlasy

k)     s příspěvkem na provoz Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví ve výši 2590 Kč – devíti hlasy

 

 

 

 

2.        Berou na vědomí:                 

a)      činnost obecního úřadu za období od  22.12.2010 do 23. 3.  2011

 

Jaroslav Urban, starosta

 

Ověřili : Jaroslav  Zahradníček, Radek Vedral