OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 2 (22.12.2010)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 21. 01. 2011Usnesen9 4.2

Usnesení č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne

22. prosince  2010 v budově bývalé školy ve  Staňkovicích  v 19 hodin

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

 

1.         Schvalují:

a)      zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2010 do 30.11.2010 – devíti hlasy 

b)     rozpočtové opatření č. 5 k úpravě rozpočtu 2010 – devíti hlasy

c)      rozpočet obce  na rok 2011 – devíti hlasy

d)     rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014 – devíti hlasy

e)      příspěvek  MŠ Rataje ve výši 6.000 Kč – devíti hlasy

f)       změnu ceny prodávaných pozemků za 1m2 – zaplocené 20Kč, nezaplocené 25Kč – devíti hlasy

g)      návrh volebního programu na rok 2011 a výhled do roku 2014 – devíti hlasy

h)     prodloužení platnosti vyhlášky č. 3/2008 o místním poplatku za odpady na rok 2011 – devíti hlasy

i)        uzavření dodatku č.12 ke  smlouvě 10100/002 o nakládání s komunálním odpadem s firmou A.S.A. HP – devíti hlasy

f)       podání žádosti na KÚ Středočeského kraje  na úhradu části nákladů na

      rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení v obci

 

 

2.        Berou na vědomí:                 

a)      činnost obecního úřadu za období od  8. 9. 2010 do 22. 12.  2010

b)     rozpočet na rok 2011 Svazku obcí Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

c)      rozpočtový výhled 2012 – 2014 Svazku obcí Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

 

Jaroslav Urban, starosta

Ověřili: Ing. Miroslav Stoupa, Josef Rettig