OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ>>Ustavující zasedání (09.11.2010)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Adresář obce, Vydáno dne: 15. 11. 2010Ustavujici2010

Usnesení z ustavujícího zasedání  zastupitelstva obce Staňkovice

 

Konaného dne   9 .listopadu 2010 v 19. hodin ve Staňkovicích.

Zastupitelstvo obce Staňkovice po projednání programu svého ustavujícího zasedání:

 

1. Ověřilo:

na návrh mandátové komise platnost voleb všech devíti členů  zastupitelstva Obce Staňkovice

 

 

2. Zvolilo:

a) starostou obce Staňkovice

pana,                             Jaroslava Urbana                                 

datum narození             16.  4.  1947                                         

bytem                            Smilovice č. 8                             

 

b) místostarostou obce Staňkovice

paní                               Alenu Drobkovou

datum narození             1.10. 1946

bytem                            Chlum č. 25

 

 

3. Zřizuje:

a) zastupitelstvo obce zřizuje tyto výbory:

 

finanční -        Jaroslav Zahradníček                         Staňkovice 1                          předseda

                        Vladimír Melda                                 Staňkovice – Chlum 23          člen

                        Josef Rettig                                        Staňkovice – Nová Ves 15    člen

 

kontrolní -       Jaroslav Kulhavý                               Staňkovice 6                          předseda

                        Jiří Kmoch                                         Staňkovice 18                        člen

                        Petr Verdán                                       Staňkovice – Smilovice 23     člen

 

stavební

komise -          Miroslav Stoupa ing.                          Staňkovice – Ostašov 12       předseda

                        Radek Vedral                                    Staňkovice – Nová Ves 31    člen

                        Jiří Štěrba                                           Staňkovice – Nová Ves 37    člen

 

sociální

komise -          Alena Drobková                                Staňkovice – Chlum 25          předseda

                        Jaroslava  Jirovská                             Staňkovice – Nová Ves 19    člen

                        Jindřich Kašpar                                 Staňkovice  - Ostašov 11       člen

ochrana

veřejného

pořádku -        Jaroslav Urban                                   Staňkovice – Smilovice 8       předseda

                        Jiří Štěrba                                           Staňkovice – Nová Ves 37    člen

                        Jiří Kadlec                                          Staňkovice – Chlum 9            člen

 

4. Schvaluje:

 Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-          odměny členů  zastupitelstva  Obce Staňkovice dle zákonů č. 37/2003 Sb.ve znění pozdějších  zákonů a vládního nařízení č. 20/2009Sb od 10.11. 2010

     -     rozpočtové opatření č.3

 

Ověřili : Vladimír   Melda, Jaroslav Zahradníček