OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 18 (08.09.2010)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Adresář obce, Vydáno dne: 15. 11. 2010Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 9

Usnesení č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne

8. září  2010 v budově bývalé školy ve  Staňkovicích  v 19 hodin

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

 

1.         Schvalují:

a)      zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2010 do 8.9.2010 – devíti hlasy 

b)     zprávu o  nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2009 – devíti hlasy

c)      příspěvek pro MŠ Radvanice  v částce 8.000 Kč za rok 2010 -  devíti hlasy

d)     příspěvek  na zasažené oblasti povodní v  roce 2010 humanitární  společnosti ADRA ve výši 25.000 Kč – devíti hlasy

e)      rozpočtové opatření číslo 2 na úpravu rozpočtu 2010- devíti hlasy

f)       prodej domku č. 32 Staňkovice, stavební parcely č. 113, 106/4 a pozemků č.p. 620/7,620/8 kat. území Staňkovice u Uhl. Janovic za částku 1.250.000 Kč – devíti hlasy.

 

2.        Berou na vědomí:                 

a)      činnost obecního úřadu za období od  4. 6. 2010 do 8. 9.  2010

 

Jaroslav Urban, starosta

 

Ověřili:  Ing. Miroslav Stoupa, Josef Rettig