OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 17 (04.06.2010)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 15. 11. 2010Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice konaného dne 9

Usnesení č. 17 z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne

4. června  2010 v „ Hostinci Nad Lipami „ ve  Smilovicích  v 19 hodin

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

 

1.         Schvalují:

a)      zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2010 do 3.6.2010 – osmi hlasy 

b)     závěrečný účet hospodaření za rok 2009 – „souhlas s výhradami“-osmi hlasy

c)      zprávu o přijatých opatřeních  k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2009 – osmi hlasy

d)     zařazení  do majetku obce dvou kusů autobusových čekáren – osmi hlasy

e)      příspěvek pro rodinu Jíchových ze Smilovic č. 30 na škodu způsobenou požárem části rodinného domu  ve výši 50.000Kč -  osmi hlasy

f)       příspěvek  na zasažené oblasti povodní v  roce 2010 humanitární  společnosti ADRA ve výši 25.000 Kč – osmi hlasy

g)      rozpočtové opatření číslo 1 -  osmi hlasy

h)     počet zastupitelů pro příští volební období  9 – osmi hlasy

                ch)  záměr o prodeji obecního domu č.32 Staňkovice , stavební parcely 113,106/4, 

                       pozemků 620/7,620/8 kat. území Staňkovice u Uhl. Janovic  - osmi hlasy

2.        Berou na vědomí:                 

a)      činnost obecního úřadu za období od  4. 3. 2010 do 4. 6.  2010

b)     závěrečný účet hospodaření za rok 2009 mikroregionu

 

Jaroslav Urban, starosta

Ověřili :  Jaroslav Kulhavý  Vladimír Melda