Oznámení o době a místě konání voleb 28-29.5.2010

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 08. 05. 2010Oznámení o době a místě konání voleb 28-29.5.2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010

Oznámení o době a místě konání voleb

 

Starosta obce STAŇKOVICE podle  §  15 zákona  č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o  změně některých   zákonů, ve  znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1.      Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 

 

·       v pátek  dne 28. května 2010  od  14,00 hodin do 22,00 hodin   a

·       v sobotu  dne  29. května  2010  od   8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

 2.     Místem   konání   voleb ve volebním okrsku č.1

je volební místnost v budově obecního úřadu, Staňkovice č.30, 28504 Uhlířské Janovice

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

 v obci Staňkovice

osady Staňkovice, Ostašov, Nová Ves, Chlum, Smilovice

 

3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li  uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.   

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V   Staňkovicích   dne   08.05.2010                                                          

Jaroslav Urban, starosta  obce