VOLBY-100428-První zasedání okrskové volební komise

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 02. 05. 20101.zasedání OkrVK 28-29.2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

svolávám

 

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č.1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,které se uskuteční dne 28.dubna 2010 v 19:00 hodin v budově obecního úřadu ne Staňkovicích, se sídlem Staňkovice č.p.30, 28504 Uhlířské Janovice.

 

Účast všech členů nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít sebou občanský průkaz.

 

Ve Staňkovicích dne 21. dubna 2010

                                                                                                                                             Jaroslav Urban, starosta obce

 

 

 

Zápis z prvního zasedání volební komise

 

Dne 28.dubna 2010 se v budově Obecního úřadu ve Staňkovicích sešla poprvé okrsková volební komise. Zúčastnili se jí všichni delegovaní členové. Tito složili SLIB zapisovateli, jímž byl jmenován k datu 31.března 2010  Jiří Štěrba, Dis., nar.3.března 1977, OP:112071926. Losem byl určen z členů volební komise dle §13 předseda, místopředseda, členové a náhradníci. Losování řídil zapisovatel volební komise.

 

Předseda:

jméno       :     Josef  P O S P Í Š I L

datum narození    :     xx.xx.xxxx

adresa            :     Bláto čp.19, PSČ: 285 04  Uhlířské Janovice

 

Místopředseda:

jméno       :     Naděžda KMOCHOVÁ

datum narození     :    xx.xx.xxxx

adresa            :     Staňkovice čp.18, PSČ: 285 04  Uhlířské Janovice

 

Člen:

jméno       :     Alena  D R O B K O V Á

datum narození    :     xx.xx.xxxx

adresa            :     Chlum čp.25, PSČ: 285 04  Uhlířské Janovice

 

Náhradník :

 

jméno       :     Zuzana URBANOVÁ

datum narození    :     xx.xx.xxxx

adresa            :     Smilovice čp.8, PSČ: 285 04  Uhlířské Janovice