OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 16 (03.03.2010)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 31. 03. 2010Usnesení č.16

Usnesení č. 16z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne

3. března  2010 budově bývalé školy ve Staňkovicích  v 19 hodin

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

 

1.         Schvalují:

a)      zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 – devíti hlasy 

b)     prodej obecních pozemků k.ú.Smilovice, parcela č.1001/4,-102, část parcely 1001/1 a k.ú.Staňkovice zaplocená část parcely 847/1 – devíti hlasy

c)      pomoc rodině Jíchových ze Smilovic č. 30na škodu způsobenou požárem části rodinného domu -  devíti hlasy

 

2.        Berou na vědomí:                 

a)      činnost obecního úřadu za období od 9. 12. 2009 do 3.3.  2010

 

 

 

Jaroslav Urban, starosta