OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ >> číslo 15 (09.12.2009)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 24. 03. 2010Usnesení č.15 9.12.2009

Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne

9. prosince  2009 v budově bývalé školy ve Staňkovicích  v 19 hodin

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

 

1.         Schvalují:

a)      zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2009 do 31.10. 2009 – devíti hlasy 

b)     rozpočtové opatření č. 5 na úpravu rozpočtu 2009 – devíti hlasy

c)      rozpočet na rok 2010 – devíti hlasy

d)     rozpočtový výhled na rok 2011 až 2013 -  devíti hlasy

e)      zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce – devíti hlasy

f)       záměr o prodeji obecních pozemků – devíti hlasy

 

 

2.        Berou na vědomí:                 

a)      činnost obecního úřadu za období od 8. 9. 2009 do 9. 12.  2009

b)     rozpočet na rok 2010 Svazku obcí Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

c)      rozpočtový výhled 2011 – 2013 Svazku obcí Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

 

 

Podpis: Jaroslav Urban, starosta

                Václav Říha, Jiří Kmoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpis z  Usnesení č. 14 z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne 7. září 2009 v budově bývalé školy ve Staňkovicích 

 

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice:

 

1.         Schvalují:

 

c)    změnu hranice katastru obce, katastrální území Smilovice – osmi hlasy

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………………

 

                                                                                                          Jaroslav Urban

                                                                                                                 starosta