INFORMACE>>2011>>SVOZ ODPADU TKO

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 06. 01. 2010PŘEDPOKLÁDANÝ PLÁN SVOZŮ NA ROK 2011
Svoz směsného komunálního odpadu z popelnic bude
prováděn vždy v pondělí dopoledne v těchto termínech:

měsíc1.termín2.termín3.termín
leden3.1.17.1.31.1.
únor14.2.28.2.
březen14.3.28.3.
duben11.4.25.4.
květen9.5.23.5.
červen6.6.20.6.
červenec4.7.18.7.
srpen1.8.15.8.29.8.
září12.9.26.9.
říjen10.10.24.10.
listopad7.11.21.11.
prosinec5.12.19.12.

Případné změny ve svozu budou včas oznámeny.

Poplatky vyplývající z vyhlášky č.1/2005 jsou:

Splatnost poplatku za svoz a sběr komunálního odpadu (TKO)je k datu 31.7.2011 !!!
Úhradu poplatků lze uskutečnit následujícími způsoby:
- V HOTOVOSTI - v úředních hodinách, každou středu v sídle obce, v budově Staňkovice č.30, v době od 17:00h do 19:00,
- PŘEVODEM - z účtu (číslo našeho konta je zde uvedeno), nebo složenkou
- po individuální dohodě - kontaktujte hospodáře, pana Jiřího Štěrbu

Na složenkách a při převodu na účet použijte variabilní symbol v tomto tvaru ,,aabbbcccdd,, ,kde
,, aa,, - je číslo obce (01-Staňkovice, 02-Smilovice, 03-Nová Ves, 04-Chlum, 05-Ostašov)
,,bbb,, - je číslo popisné Vašeho domu
,,ccc,, - je typ poplatku (040- poplatek ze psa, 041-poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu)
,,dd,, - je poslední dvojčíslí roku, ke kterému poplatek náleží

Příklad:
Nová Ves 99, poplatek za odpad, 150,-Kč, za rok 2007
variabilní symbol bude ve tvaru: 0309904107