OBECNÍ ÚŘAD >> ZASTUPITELSTVO >> USNESENÍ>>Ustavující zasedání (02.11.2006)

Autor: JŠ <jsterba(at)mybox.cz>, Téma: Záložní složka článků, Vydáno dne: 20. 12. 2006Usnesení z ustavujícího zasedání 2.11.2006

Usnesení z ustavujícího zasedání

 zastupitelstva obce Staňkovice

 

Konaného dne 2.listopadu 2006 v 19. hodin ve Staňkovicích.

Zastupitelstvo obce Staňkovice po projednání programu svého ustavujícího zasedání:

1. Ověřilo:

na návrh mandátové komise platnost voleb všech devíti členů  zastupitelstva Obce Staňkovice

2. Zvolilo:

a) starostou obce Staňkovice

pana                                  Jaroslava Urbana

datum narození                 16. 4. 1947

bytem                                Smilovice čp. 8

b) místostarostkou obce Staňkovice

pana                                  Alenu  Drobkovou 

datum narození                 1.10. 1946

bytem                                Chlum čp.25

3. Schvaluje v souladu s §96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce.

4  Schvaluje:

 - odměny členů  zastupitelstva  Obce Staňkovice dle nařízení vlády č. 37/2003Sb., ve znění 

    pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 50/2006Sb. Výplata od 1. 11. 2006.

 - rozpočtové opatření č. 4 –  úprava rozpočtu

 - záměr na koupi pozemků v k.ú Smilovice u Staňkovice – 133/1,133/2,133/3,134/1,134/2,  

   137,138,143/1,143/2,182,301/1,302,306/1,306/2,307,399,400/1,400/2,470/1,470/2,482/2,

   505/1,505/2,659,660,661/1,661/2,733,734,745/1,745/2,751/1,751/2,762,763

5. Bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

6. Zřizuje:

a) zastupitelstvo obce zřizuje tyto výbory:

finanční -          Jaroslav Zahradníček                       Staňkovice 1                           předseda

                        Vladimír Melda                                 Staňkovice – Chlum 23            člen

                        Petr Verdán                                       Staňkovice – Smilovice 23       člen

kontrolní -        Jaroslav Kulhavý                              Staňkovice  6                          předseda

                        Jiří Kmoch                                         Staňkovice 18                         člen

                        Ladislav Jiruš                                    Staňkovice – Nová Ves 27      člen

stavební

komise -          Václav Říha                                      Staňkovice – Smilovice 11       předseda

                        Josef Rettig                                      Staňkovice – Nová Ves 15      člen

                        Miroslav Stoupa, Ing.                       Staňkovice – Ostašov 12         člen

sociální

komise -          Alena Drobková                               Staňkovice – Chlum 25            předseda

                        Pavel Jirovský                                  Staňkovice – Nová Ves 19      člen

                        Věra Schmidtová                              Staňkovice 42                         člen

ochrana

veřejného

pořádku -        Jaroslav Urban                                 Staňkovice – Smilovice 8         předseda

                        Jiří Štěrba                                         Staňkovice – Nová Ves 37      člen

                        Jiří Kadlec                                         Staňkovice – Chlum 9  člen

 

 

Ověřili:Vladimír Melda

            Josef Rettig

           _____________________________

            Jaroslav Urban

            starosta obce